14น. 51ว.

นุอิฮะกุ เครื่องแต่งกายละครโนสำหรับรับบทหญิงสาว (Nuihaku, Kohakudan kusabana tanzaku yatsuhashimoyo)

มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2572

“นุอิฮะกุ” คือ กิโมโนที่ประดับประดาด้วยลวดลายปักและทองเปลวเงินเปลว นุอิฮะกุที่แนะนำในรายการประกอบด้วยกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงและสีขาว ประดับด้วยลวดลายปัก โดยมีต้นแบบหลากหลายชนิด เช่น ต้นไม้และดอกไม้ตามฤดูกาล เดิมมีทองเปลวและเงินเปลวบุลงตรงพื้นที่ว่างบนลาย กิโมโนหรูวิจิตรชุดนี้สื่อลักษณะเด่นของการออกแบบช่วงศตวรรษที่ 16 ถึงต้นศตวรรษที่ 17 เชื่อกันว่าทำขึ้นสำหรับสตรีสูงศักดิ์ และต่อมาผ่านการใช้เป็นเครื่องแต่งกายสำหรับการแสดงละครโน ละครโนคือศิลปะการแสดงดั้งเดิมของญี่ปุ่นซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นที่ชื่นชอบของบรรดานักรบผู้มีอำนาจ ในจำนวนนั้น ผู้ที่หลงใหลละครโนเป็นอย่างยิ่งคือโทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิ ซึ่งเป็นผู้รวบรวมญี่ปุ่นให้เป็นปึกแผ่นในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 ฮิเดะโยะชิไม่เพียงแต่ให้นักแสดงมาแสดงละครโนให้ชมเท่านั้น แต่ตัวเองก็ร่วมแสดงด้วย เมื่อพิจารณาจากตราประจำตระกูลที่กระจายอยู่ระหว่างลายแล้ว สันนิษฐานได้ว่านุอิฮะกุชุดนี้อาจเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับฮิเดะโยะชิ

photo

เค้าโครงรายการ