14น. 45ว.

อัตตุชิ เสื้อคลุมดั้งเดิมของชาวไอนุ (Attushi)

มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 9 มิถุนายน 2559 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2572

อัตตุชิคือเสื้อคลุมแบบดั้งเดิมของชนพื้นเมืองชาวไอนุที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของญี่ปุ่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียวเก็บรักษาชุดเสื้อคลุมอัตตุชิสมัยศตวรรษที่ 19 ในอดีตชาวไอนุเคยค้าขายอย่างกว้างขวางจากฮอกไกโดไปจนถึงตะวันออกไกลของรัสเซียและพัฒนาวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองขึ้นมา อัตตุชิซึ่งใช้เป็นทั้งเครื่องแต่งกายในชีวิตประจำวันและในโอกาสพิเศษต่าง ๆ คงความเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมไอนุ สิ่งทอนี้ทำจากเส้นใยของเปลือกไม้ อัตตุชิมีรูปลักษณ์คล้ายกิโมโนญี่ปุ่น แต่ลายปักแบบไอนุที่เป็นลายเส้นไหลบนขอบเสื้อสีน้ำเงินเข้มนั้นเด่นสะดุดตา งานทำด้าย ทอผ้าและปักผ้าเป็นงานฝีมือของผู้หญิงชาวไอนุเป็นหลัก ความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไอนุยิ่งมีมากขึ้นอีกในปัจจุบัน และการทำเสื้อคลุมอัตตุชิในแบบดั้งเดิมได้รับการสืบทอดไว้ด้วยมือของสตรี

photo

เค้าโครงรายการ