14น. 51ว.

ภูมิทัศน์หมึกกระเซ็นโดยเซ็สชู (Haboku Sansuizu)

มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 14 เมษายน 2559 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2572

ภูมิทัศน์หมึกกระเซ็น คือ ภาพเขียนหมึกโดยเซ็สชู หนึ่งในบรรดาศิลปินแห่งญี่ปุ่นสมัยศตวรรษที่ 15 อันที่จริง ภาพเขียนนี้ปรากฏเฉพาะท่อนล่างของภาพม้วนที่มีลักษณะยาวเป็นแนวตั้ง ส่วนที่เหลือสองในสามปรากฏข้อความที่จารึกไว้ พระ 6 รูปเขียนบทกวีไว้ที่ด้านบนสุดของภาพม้วน และเซ็สชูจารึกส่วนของเขาไว้ที่กลางภาพ บรรยายประสบการณ์ข้ามแดนไปยังจีนและศึกษากับเหล่าจิตรกรแห่งราชสำนักที่นั่น ตลอดจนถ่ายทอดความคิดของเขาที่มีต่อคณาจารย์ เมื่อเดินตามรอยเส้นทางการรังสรรค์ผลงานชิ้นนี้ของเซ็สชู ทำให้ค้นพบว่าพระนิกายเซนในยุคนั้นมีบทบาททางวัฒนธรรมอย่างยิ่งยวด ศิลปะการเขียนภาพหมึกเฟื่องฟูในวัดนิกายเซนซึ่งถือว่าชีวิตประจำวันทั้งหมดล้วนเป็นการปฏิบัติศาสนกิจ เซ็สชูซึ่งก็เป็นพระนิกายเซนและบรรดากวีที่จารึกบทกวีไว้บนภาพม้วนนั้นล้วนแต่เป็นพระเถระที่มีชื่อเสียง ผลงานชิ้นนี้คือประจักษ์พยานถึงการปฏิสัมพันธ์ทางปัญญาอย่างเข้มข้นในหมู่พระเซนสมัยนั้น

photo

เค้าโครงรายการ