14น. 51ว.

เฮียวเกกัง :หอศิลป์เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น (Hyokeikan)

มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 3 มีนาคม 2559 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2572

อาคารแบบตะวันตกที่มีหลังคาทรงโดมสูงซึ่งตั้งอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียว ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 1908 อาคารหลังนี้ชื่อ เฮียวเกกัง หรือ อาคารแห่งความปีติยินดี และก่อสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองการอภิเษกสมรสขององค์มกุฏราชกุมาร เฮียวเกกังได้รับการออกแบบจากสถาปนิกคนหนึ่งในรุ่นแรก ๆ ของญี่ปุ่นเพื่อใช้เป็นหอศิลป์แห่งแรกของญี่ปุ่น ญี่ปุ่นรับวัฒนธรรมและระบบต่าง ๆ ของตะวันตกเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความทันสมัยในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 และจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบอาคารรูปแบบตะวันตก โจไซอาห์ คอนเดอร์ สถาปนิกรับเชิญจากอังกฤษเดินทางมาสอนประวัติศาสตร์และโครงสร้างของสถาปัตยกรรมตะวันตกแก่ลูกศิษย์ชาวญี่ปุ่น โทคุมะ คะตะยะมะ เป็นหนึ่งในบรรดาลูกศิษย์รุ่นแรกของเขาซึ่งต่อมาได้กลายเป็นสถาปนิกแห่งราชสำนักและออกแบบเฮียวเกกัง นี่คือเรื่องราวของเหล่าผู้บุกเบิกในยุคเริ่มต้นของสถาปัตยกรรมรูปแบบตะวันตกในญี่ปุ่น

photo

เค้าโครงรายการ