14น. 45ว.

ฮะนิวะ รูปปั้นดินนักรบสวมเกราะแห่งสุสานโบราณ (Haniwa, Keiko no bujin)

มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2572

ฮะนิวะ คือ รูปปั้นดินสีน้ำตาลแดงที่ข้างในเป็นโพรง รูปปั้นฮะนิวะถูกขุดขึ้นมาจากสุสานฝังศพบรรดาผู้มีอำนาจในท้องถิ่นซึ่งสร้างขึ้นในญี่ปุ่นจากศตวรรษที่ 3 จนถึงสิ้นศตวรรษที่ 6 รูปปั้นดินฮะนิวะทำขึ้นในรูปทรงต่าง ๆ มีตั้งแต่รูปบ้านไปจนถึงรูปคนและได้รับการจัดวางเรียงเป็นแถว วางบนสุสานหรือรอบ ๆ ขอบสุสาน เชื่อว่า “รูปปั้นดินนักรบสวมเกราะแห่งสุสานโบราณ” นี้ทำขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่ 6 และได้รับการขุดขึ้นมาจากจังหวัดกุมมะ ทางตะวันออกของญี่ปุ่น เกราะและยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ได้รับการแกะสลักขึ้นมาอย่างละเอียดประณีต ทำให้ได้ประจักษ์ว่านักรบยุคนั้นแต่งกายอย่างไร ในบรรดาฮะนิวะนั้น มีเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่ได้รับการกำหนดเป็นสมบัติของชาติ ภาพรูปปั้นดินนักรบสวมเกราะแห่งสุสานโบราณตัวนี้ปรากฏบนดวงตราไปรษณียากร อีกทั้งเป็นต้นแบบของเหล่าวีรบุรุษในภาพยนตร์และการ์ตูน ทำไมคนญี่ปุ่นสมัยโบราณจึงทำฮะนิวะขึ้นมา แล้วนำไปวางไว้บนสุสานฝังศพ รูปปั้นดินนักรบสวมเกราะแห่งสุสานโบราณตัวนี้เป็นใคร ย้อนรอยความเป็นมาของการรังสรรค์ฮะนิวะตัวนี้ซึ่งยังตราตรึงประทับใจชาวญี่ปุ่นจวบจนปัจจุบัน

photo

เค้าโครงรายการ