14น. 32ว.

“ลิงเฒ่า” โดย ทะกะมุระ โคอุง (Roen)

มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2572

ลิงแกะสลักจากไม้ช่วงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ลิงตัวนี้นั่งอยู่บนหิน ในท่าเอี้ยวตัวไปทางขวาและกำลังจ้องมองขึ้นไปบนท้องฟ้า มือซ้ายขยุ้มขนนกเอาไว้ มันสู้กับนกอินทรีซึ่งเพิ่งบินหนีไป รูปแกะสลักนี้ผสานพลังที่ไม่ธรรมดากับทักษะอันประณีต แม้กระทั่งขนตามอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของลิงเฒ่าก็แตกต่างกัน รูปแกะสลักนี้มีขนาดกว้าง 1 เมตรเศษ ยาว 1 เมตรเศษ และหนา 76 เซนติเมตร เป็นผลงานที่รังสรรค์โดยทะกะมุระ โคอุง ช่างทำพระพุทธรูป ผลงานชิ้นนี้นำไปแสดงที่งานมหกรรมนานาชาติชิคาโกเมื่อปี 1893 ช่างแกะสลักญี่ปุ่นเกือบทั้งหมดแกะสลักพระพุทธรูปและเทพยดาแห่งพุทธศาสนาจากไม้จนถึงยุคนั้น ลิงเฒ่าตัวนี้เป็นผลงานตัวแทนแห่งยุคสมัยซึ่งญี่ปุ่นรู้จักงานประติมากรรมขนาดใหญ่เหมือนจริงของโลกตะวันตก และงานประติมากรรมของญี่ปุ่นก็ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไป

photo

เค้าโครงรายการ