14น. 43ว.

“ชามเคลือบเคียงปูเทียม” โดยมิยะงะวะ โคซัง ที่หนึ่ง (Katsuyu Kani haritsuke Daitsuki Hachi)

มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2572

ปู 2 ตัวเกาะขอบชามดินเผาเคลือบสีน้ำตาลที่ทำขึ้นอย่างหยาบ ๆ รายละเอียดทุกอย่างของปูคู่นี้เสมือนจริงอย่างไร้ที่ติ แต่ปูทั้ง 2 ตัวเป็นส่วนหนึ่งของชามเคลือบใบนี้ซึ่งรังสรรค์โดยมิยะงะวะ โคซัง ช่างศิลป์เครื่องปั้นดินเผาซึ่งสร้างชื่อในเมืองเกียวโตตั้งแต่ยังหนุ่ม ต่อจากนั้น เขาได้ย้ายที่อยู่ไปยังเมืองโยโกฮามา เครื่องปั้นดินเผาเป็นสินค้าส่งออกหลักประเภทหนึ่งของญี่ปุ่นในช่วงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 19 และบรรดาช่างศิลป์ต้องลับคมทักษะของตนเองให้ถึงขั้นสุดยอดเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ระดับโลกที่ได้รับการยกย่องในต่างแดน งานมหกรรมนานาชาติครั้งใหญ่ ๆ ในตะวันตกคือเวทีประเมินค่าของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ชื่อเสียงของโคซังยิ่งระบือลือนามจากงานปั้นรูปนูน 3 มิติไม่ธรรมดาที่เรียกว่า “ทะกะอุกิโบะริ” ซึ่งรวมถึงปู 2 ตัวที่นำมาแสดงนี้ นี่คือเรื่องราวของช่างศิลป์ที่แบกรับเกียรติภูมิแห่งชาติบนเส้นแบ่งระหว่างยุคดั้งเดิมกับยุคใหม่ ญี่ปุ่นกับโลกภายนอก

photo

เค้าโครงรายการ