14น. 48ว.

แผนที่ญี่ปุ่นโดยอิโน ทะดะตะกะ (Nihon enkai yochizu)

มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 15 ตุลาคม 2558 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2572

Nihon Enkaiyochizu – นิฮง เอ็งไกโยะชิซุหรือแผนที่ญี่ปุ่นโดยอิโน ทะดะตะกะ จัดทำขึ้นโดยอาศัยการสำรวจรังวัดในสมัยต้นศตวรรษที่ 19 แผนที่นี้วาดขึ้นแบบเดียวกับการวาดภาพ มีลักษณะสวยงามและมีความแม่นยำ มีการใช้เฉดสีเขียวอ่อน ฟ้าอ่อนกับสีอื่น ๆ ตลอดจนลักษณะเด่นสะดุดตา และมีความกลมกลืนด้วยแนวเส้นสีแดงซึ่งบันทึกการสำรวจรังวัดเอาไว้ อิโน ทะดะตะกะ ตระเวนเดินเท้าสำรวจไปทั่วดินแดนญี่ปุ่นเป็นเวลา 17 ปีนับตั้งแต่อายุ 55 ปีเพื่อทำการสำรวจรังวัดด้วยตัวเอง ความแม่นยำของแผนที่เป็นผลมาจากการที่เขาเป็นช่างสำรวจรังวัดคนแรกในญี่ปุ่นที่ผสมผสานการรังวัดภาคพื้นดินกับการสังเกตเทหวัตถุบนฟากฟ้า อิโน ทะดะตะกะ เริ่มงานในฐานะประชาชนธรรมดาคนหนึ่ง แต่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากรัฐบาลโชกุน และในที่สุด งานแผนที่ของเขาก็ได้กลายเป็นโครงการระดับประเทศ แผนที่ของอิโน ทะดะตะกะได้รับการใช้งานนานติดต่อกันหลายปีในฐานะที่เป็นรากฐานสำหรับแผนที่เล่มต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นด้วยเทคนิคการสำรวจแบบตะวันตก

photo

เค้าโครงรายการ