14น. 34ว.

"ไคไตชินโชะ" หนังสือกายวิภาคศาสตร์ (Kaitai Shinsho 解体新書)

มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 1 ตุลาคม 2558 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2572

รายการ “มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น” ตอนนี้นำคุณผู้ฟังย้อนกลับไปยังช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ซึ่งเป็นช่วงหลังของสมัยเอโดะ คณะแพทย์กลุ่มหนึ่งของเมืองเอโดะได้ตำราภาษาดัตช์ ข้อมูลในตำราเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับภายในร่างกายมนุษย์ซึ่งแตกต่างอย่างมากจากความรู้ความเข้าใจที่ญี่ปุ่นสืบทอดมาจากการแพทย์จีนโบราณ คณะแพทย์ชุดนี้รู้สึกพิศวงและยืนยันความถูกต้องของภาพประกอบในตำราเล่มนี้ด้วยการกายวิภาคจริง ๆ ต่อมา คณะแพทย์ชุดดังกล่าวจึงตัดสินใจแปลตำราภาษาดัตช์เล่มนี้ รู้สึกราวกับ “ล่องเรือท่องมหาสมุทรโดยปราศจากทั้งฝีพายและหางเสือ” ไคไต ชินโชะ หรือหนังสือกายวิภาคศาสตร์ซึ่งเป็นชุดตำรารวม 5 เล่ม ได้รับการถอดความเสร็จสมบูรณ์ภายใน 3 ปีครึ่งหลังจากนั้น หนังสือเล่มนี้เป็นตำราเล่มแรกเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ตะวันตกที่อ่านกันแพร่หลายในญี่ปุ่น รายการตอนนี้ย้อนรอยอดีตแห่งการดิ้นรนขวนขวายของคณะแพทย์ญี่ปุ่นชุดนี้ในการแสวงหาความรู้ใหม่ในยุคสมัยที่การติดต่อกับโลกภายนอกถูกควบคุมอย่างเข้มงวด นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเกือบ 100 ปีก่อนที่ญี่ปุ่นจะเปิดประเทศสู่โลกภายนอก

photo

เค้าโครงรายการ