13น. 41ว.

กุ้งมังกรเหล็กข้อต่อเคลื่อนไหว (Jizai Ise-ebi okimono)

มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 17 กันยายน 2558 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2572

“กุ้งมังกรเหล็กข้อต่อเคลื่อนไหว” คือของประดับที่ใช้เหล็กทำเป็นตัวกุ้งมังกร มีรูปลักษณ์ที่ทำได้เหมือนกุ้งมังกรของจริงมากอย่างน่าทึ่ง ความยาวตลอดตัวรวมถึงหนวดกุ้งคือ 28 เซนติเมตร เป็นกุ้งมังกรขนาดค่อนข้างเล็ก นอกจากนี้ ส่วนที่เป็นตัวกุ้ง ขา หนวด และส่วนหาง สามารถเคลื่อนไหวได้คล่อง ของประดับที่ใช้โลหะ เช่น เหล็ก ทำเป็นรูปลักษณ์สิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง เหยี่ยว หรือแมลง อีกทั้งยังทำให้ข้อต่อและลำตัวเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระด้วย เรียกว่า “ของประดับข้อต่อเคลื่อนไหว” ในญี่ปุ่นมีการทำของประดับลักษณะนี้ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 18 จนถึงปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ที่โด่งดังระดับโลกก็มีผลงานของญี่ปุ่นเช่นนี้อยู่ในกรุชิ้นงานจัดแสดงด้วยเอกลักษณ์ ความละเอียดแม่นยำของการทำ และความน่าสนใจของชิ้นงาน ตรึงใจผู้คนเรื่อยมาไม่ว่าในยุคใดหรือวัฒนธรรมใด

photo

เค้าโครงรายการ