14น. 35ว.

โคะโซะเดะ (กิโมโนชายแขนเสื้อสั้น) ลายต้นไม้และดอกไม้แห่งฤดูใบไม้ร่วงบนผืนผ้าทอลายทแยง (Kosode shiroayaji akikusamoyou)

มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 3 กันยายน 2558 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2572

ความงดงามของ “กิโมโน” ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายตามประเพณีดั้งเดิมของผู้หญิงญี่ปุ่นนั้นอยู่ที่ลวดลายบนผืนผ้าเป็นหลัก บางครั้งจิตรกรขึงผืนผ้าของกิโมโนและวาดภาพลงไปบนนั้นโดยตรง รายการในวันนี้นำเสนอชุดกิโมโนล้ำค่ายิ่งอันเกิดจากการสร้างสรรค์แบบนั้น ผลงานนี้วาดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 โดยโอะงะตะ โคริง ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ ถ่ายทอดบรรยากาศที่ประกอบด้วยต้นไม้และดอกไม้บานในทุ่งฤดูใบไม้ร่วง โดยจำกัดจำนวนสีที่ใช้ และมีรูปลักษณ์ที่ปรับให้เรียบง่าย สื่อออกมาซึ่งอารมณ์สัมผัสอันล้ำเลิศเต็มเปี่ยมของโคริงด้านการออกแบบ แต่ด้วยเหตุผลบางประการ อันที่จริงโคริงผู้เกิดในตระกูลกิจการกิโมโนซึ่งเป็นที่นับหน้าถือตาในนครเกียวโต แทบไม่ได้ออกแบบลวดลายกิโมโนไว้เลย กิโมโนชุดที่โคริงผู้นี้สร้างสรรค์ขึ้นมาคือผลงานในช่วงอายุ 40 กว่าปีหลังจากที่เดินทางสู่เอโดะเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ รายการในวันนี้จะติดตามภูมิหลังการถือกำเนิดของผลงานเลื่องชื่อชิ้นนี้จากความนิยมในยุคนั้น ตลอดจนการสร้างเอโดะเมืองใหม่

photo

เค้าโครงรายการ