14น. 42ว.

ชุดภาพม้วนตำนานสงครามกลางเมืองเฮจิ: ม้วนภาพตอนพระจักรพรรดิเสด็จโระกุฮะระ (Heiji Monogatari Emaki, Rokuhara Gyoukou no Maki)

มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2572

“ชุดภาพม้วนตำนานสงครามกลางเมืองเฮจิ : ม้วนภาพตอนพระจักรพรรดิเสด็จโระกุฮะระ” คือภาพเขียนชนิดม้วนเก็บ วาดขึ้นในศตวรรษที่ 13 มีความยาวตามแนวตั้งประมาณ 40 เซนติเมตร และมีความยาวตามแนวนอนถึงประมาณ 9 เมตร สิ่งที่ปรากฏในม้วนภาพนี้ คือ ภาพเรื่องราวการสู้รบที่เกิดขึ้นจริงในศตวรรษที่ 12 ของญี่ปุ่น โดยมีเหล่านักรบผู้กล้ามากมายที่เรืองอำนาจขึ้นมาจนถึงระดับที่เหนือกว่าพระราชอำนาจของพระจักรพรรดิและขุนนางซึ่งเป็นชนชั้นปกครองแต่เดิมมา “ภาพม้วน” ถ่ายทอดจากจีนมายังญี่ปุ่นเมื่อศตวรรษที่ 8 เช่น ในรูปแบบของคัมภีร์พุทธศาสนาที่มีภาพวาดประกอบสอดแทรก หลังจากนั้นเนื้อหาที่นำมาวาดได้ขยายขอบเขตไปสู่ “เรื่องราว” ต่าง ๆ ผู้ที่ชมภาพม้วนจะ “คลี่แล้วม้วน” ภาพ โดยทำเช่นนี้ซ้ำ ๆ กันไป ผู้ชมจะเห็นภาพวาดเหล่านั้นเหมือนหนังสือการ์ตูนหรือภาพยนตร์การ์ตูนเลยทีเดียว ผลงานชิ้นนี้คืองานชิ้นเอกที่ผสานวิธีการชมอันมีลักษณะเฉพาะดังกล่าวตามคุณสมบัติของ “ภาพม้วน” เข้ากับท่วงท่าห้าวหาญของ “ภาพนักรบ” ที่ถ่ายทอดออกมาในภาพไว้ด้วยกันขั้นเอกอุ

photo

เค้าโครงรายการ