14น. 43ว.

ห้องชงชาโระกุโซอัง (Rokusoan)

มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 18 มิถุนายน 2558 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2572

ห้องชงชาโระกุโซอังในสวนของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียวสร้างขึ้นในเมืองนารา ในสมัยศตวรรษที่ 17 และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในห้องชงชาที่โดดเด่นที่สุดแห่งเมืองนารา ในแง่ของความงามประณีต แต่เมื่อห้องชงชาโระกุโซอังเริ่มตกอยู่ในสภาพทรุดโทรม จึงได้รับการช่วยเหลือและขนย้ายไปไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในกรุงโตเกียวในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 ห้องชงชานี้ถูกรื้อถอนแยกชิ้นส่วนและส่งลงเรือ แต่ผจญพายุ ทำให้เรืออับปาง แต่ชิ้นส่วนเหล่านั้นได้รับการกู้กลับคืนมาได้ และนำไปประกอบขึ้นมาใหม่ แต่ต่อมาก็ถูกแยกชิ้นส่วนอีกครั้งเพื่อให้รอดพ้นจากอัคคีภัยจากการโจมตีทางอากาศในสงครามโลกครั้งที่สอง และประกอบขึ้นมาใหม่อีกครั้งหลังสิ้นสุดสงคราม ห้องชงชาโระกุโซอังเป็นเรือนไม้ขนาดเล็กและมีโครงสร้างเรียบง่ายยิ่ง แต่วิถีแห่งชาดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นหรือซะโดนั้น ห้องชงชาคือสถานที่พิเศษซึ่งเจ้าภาพและอาคันตุกะสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจกันจากใจถึงใจโดยมีถ้วยชาเป็นสื่อกลาง รสนิยมอันบรรเจิดของผู้สร้างห้องชงชาสามารถรับรู้ได้จากทุกรายละเอียดอันประณีตพิถีพิถัน ห้องชาลักษณะนี้จำนวนมากได้รับการเปลี่ยนมือและเป็นสมบัติตกทอดมาแล้วหลายรุ่น

photo

เค้าโครงรายการ