14น. 56ว.

ชุดภาพถ่ายของอดีตปราสาทเอโดะ (Kyu Edojo Shashinjo)

มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 4 มิถุนายน 2558 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2572

ชุดภาพถ่ายของอดีตปราสาทเอโดะได้รับการบันทึกภาพไว้เมื่อปี ค.ศ.1871 ไม่นานหลังจากญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนาประเทศสู่ความทันสมัย ชุดภาพถ่ายนี้ประกอบด้วยภาพถ่าย 64 ภาพของปราสาท เอโดะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจอันยิ่งใหญ่ของโชกุนโทกุงะวะ เผยให้เห็นการสิ้นสุดยุครุ่งโรจน์ของนักรบซามูไรจากภาพปราสาท เอโดะซึ่งได้เปลี่ยนสภาพและชำรุดทรุดโทรมแล้ว ตอนนั้น ญี่ปุ่นกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่และชุดภาพถ่ายนี้ คือ บันทึกแรกสุดของสมบัติทางวัฒนธรรมที่ใช้วิธีการบันทึกทันสมัยที่สุดในยุคนั้น นินะงะวะ โนะริตะเนะ ผู้จัดทำชุดภาพถ่ายนี้ เป็นผู้ที่มองการณ์ไกลและบันทึกสมบัติเหล่านั้นไว้เพื่ออนาคต ภาพถ่ายที่เขาบันทึกรวบรวมไว้เกี่ยวกับสภาพปราสาทเอโดะขณะนั้น กลายเป็นสิ่งที่ทั้งนักประวัติศาสตร์และสถาปนิกนำไปใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน

photo

เค้าโครงรายการ