14น. 32ว.

ระฆังประกอบพิธีกรรมลายตาราง (Dotaku)

มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 16 เมษายน 2558 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2572

เชื่อกันว่าระฆังทองสัมฤทธิ์โดตะกุซึ่งทำในญี่ปุ่นช่วง 200 ปีก่อนคริสตกาลถึงศตวรรษที่ 3 นั้น ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรม โดตะกุลายตารางใบนี้อาจทำขึ้นในราวสมัยศตวรรษที่ 1 หรือ 2 ก่อนคริสตกาล ภาพลายเส้นบนผิวระฆังโดตะกุใบนี้ อาทิ รูปแมลงปอ ตะพาบน้ำ ภาพคนกับฝูงสุนัขล่าสัตว์กำลังล่าหมูป่าและภาพสองคนกำลังช่วยกันตำของในครก รวมทั้งภาพสิ่งปลูกสร้างยกพื้นสูง ล้วนทรงไว้ซึ่งคุณค่าที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนในยุคนั้นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่การทำนาข้าวเผยแพร่มายังญี่ปุ่นสมัยโบราณ ทั้งทองสัมฤทธิ์ที่ใช้ทำระฆังและเทคนิคในการหล่อระฆังล้วนแล้วแต่ได้รับมาจากต่างประเทศ เช่น จากจีนและคาบสมุทรเกาหลี ระฆังทองสัมฤทธิ์โดตะกุแสดงให้เห็นว่าคนบนหมู่เกาะญี่ปุ่นสมัยโบราณได้รับทักษะจากต่างประเทศเหล่านี้มาและนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิถีแห่งเอกลักษณ์ของตนเองอย่างไร

photo

เค้าโครงรายการ