14น. 32ว.

ไหชาเคลือบลายดวงจันทร์กับต้นบ๊วย ผลงานศิลปะของสำนักจิตรกรนินเซ (Ninsei "Iroe Getsubaizu Chatsubo")

มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 2 เมษายน 2558 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2572

ไหเก็บใบชาเคลือบลงยาลายดวงจันทร์กับต้นบ๊วยเป็นผลงานศิลปะของสำนักนินเซแห่งศตวรรษที่ 17 ผลงานศิลปะชิ้นนี้ได้รับการออกแบบให้มีลวดลายสีสันสดใสของดอกบ๊วยบานสะพรั่งสีแดงกับสีเงิน โดยมีลำต้นและกิ่งก้านส่วนใหญ่เป็นสีเขียวกับม่วง พระจันทร์สีเงินและมวลเมฆสีทองลอยละล่องรอบต้นบ๊วย การออกแบบลวดลายบนเครื่องเคลือบคล้ายภาพวาดลักษณะนี้โดยใช้เทคนิคที่มีอยู่ในสมัยนั้นทำได้ยากยิ่ง การแปลงโฉมภาพลวดลายบนพื้นผิวราบเรียบให้กลายเป็นภาพ 3 มิติเป็นประจักษ์พยานถึงทักษะฝีมือเหนือธรรมดาของนินเซ เชื่อกันว่าไหชาใบนี้ทำขึ้นตามบัญชาของเคียวโงะกุ ทะกะโตะโยะ ผู้ปกครองแคว้นแห่งมะรุงะเมะที่ชิโกะกุ ทะกะโตะโยะเป็นผู้ปกครองแคว้นหนุ่มที่หลงใหลภาพเขียนและปรารถนาจะได้ไปยังนครเกียวโต ในที่สุดนินเซ ก็ได้ลงมือผลิตผลงานศิลปะชิ้นเอกของเขาตามคำบัญชาอันแสนยากเข็ญ เกียวโตยุคนั้นเป็นเมืองที่เปี่ยมไปด้วยพลังสร้างสรรค์ที่ประยุกต์เทคนิคสูงสุดถ่ายทอดความคิดใหม่ล่าสุดให้กลายเป็นรูปธรรม

photo

เค้าโครงรายการ