14น. 19ว.

โดะกูกับแว่นกันแสงขุดพบในเมืองสึงะรุ จังหวัดอะโอะโมะริ (Shakouki Dogu)

มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 29 มกราคม 2558 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2572

โดะกูหรือรูปปั้นตุ๊กตาดินคือเครื่องปั้นดินเผาที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบเงาซึ่งเชื่อว่าทำขึ้นเมื่อประมาณ 2,500 - 3,000 ปีมาแล้ว รูปร่างที่ผิดรูป ดวงตาใหญ่และสรีระส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่รังสรรค์ขึ้นอย่างละเอียด ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบของโดะกูตัวนี้ที่มีลักษณะเด่นเป็นพิเศษ สาเหตุที่มีการตั้งชื่อ "โดะกูกับแว่นกันแสง" ก็เพราะดูเหมือนรูปปั้นตุ๊กตาดินตัวนี้กำลังสวมแว่นกันแสง คล้ายกับแว่นที่คนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่แถบชายฝั่งทะเลทางเหนือของแคนาดาสวมเพื่อกันแสงแดดในหิมะ แม้ไม่มีใครรู้แน่ชัดถึงจุดประสงค์ในการรังสรรค์โดะกูขึ้นมา แต่ขาที่ขาดหายไปหนึ่งข้างของรูปปั้นตุ๊กตาดินตัวนี้อาจช่วยไขปมปริศนาได้ บรรดาผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นว่า ขาที่หายไปอาจเป็นการจงใจทำเพื่อบูชายัญ โดยให้โดะกูสังเวยเคราะห์แทนคน เพื่อไม่ให้คนได้รับบาดเจ็บหรือประสบอันตราย รายการตอนนี้จะไขปริศนาเกี่ยวกับรูปแบบการภาวนาอธิษฐานของผู้คนสมัยโบราณ

photo

เค้าโครงรายการ