14น. 36ว.

คลื่นมหึมานอกชายฝั่งคะนะงะวะโดยคะสึชิกะ โฮะคุไซ (Katsushika Hokusai "Kanagawaoki Namiura")

มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 22 มกราคม 2558 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2572

ผลงานศิลปะญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกมากที่สุดมีอิทธิพลต่อศิลปะสมัยใหม่ของตะวันตกในยุคปลายศตวรรษที่ 19 ซึ่ง เป็นยุคที่ผลงานทางศิลปะหลายชิ้นของญี่ปุ่นเป็นที่สนใจ หลังจากญี่ปุ่นเปิดประเทศสู่โลกภายนอก แต่ถึงแม้เมื่อครั้งที่ญี่ปุ่นยังเป็นประเทศปิด ศิลปินชาวญี่ปุ่นหลายคนได้ศึกษาศิลปะแบบตะวันตกด้วยวิธีที่จำกัด ภาพพิมพ์แกะไม้ซึ่งเป็นผลงานของโฮะคุไซชิ้นนี้สะท้อนสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ผ่านการศึกษาศิลปะแบบตะวันตกด้วย จากผลงานศิลปะที่เน้นเกลียวคลื่นและภูเขาไฟฟูจิ รายการของเราจะถ่ายทอดเรื่องราวของศิลปินทางตะวันออกและตะวันตกที่แสวงหาความงามรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่องจากผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ที่เน้นเกลียวคลื่นและภูเขาไฟฟูจิ

photo

เค้าโครงรายการ