10น. 00ว.

บทเรียนที่ 8: นี่เพื่อน...คุณอายากะค่ะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ

ออกอากาศวันที่ 30 ตุลาคม 2563 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

ทัม นักศึกษาจากเวียดนามและอายากะเพื่อนของทัมไปยังอาคารว่าการกรุงโตเกียว พวกเธอนัดกับหมี่ ย่า ช่างภาพผู้พักอาศัยที่บ้านของคุณฮารุว่าจะมาเจอกันที่หอชมวิวของที่นี่ ในบทเรียนนี้ คุณผู้ฟังจะได้เรียนรู้วิธีแนะนำบุคคล เช่นเพื่อนของเราให้อีกฝ่ายได้รู้จัก จากนั้นในช่วงท้ายรายการ เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับสถานที่ที่จะชมทัศนียภาพสวยงามของกรุงโตเกียว

นอกจากนี้เรายังมีเว็บไซต์ที่มีเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อช่วยในการเรียนภาษาญี่ปุ่น ทั้งเสียงตัวอย่างจากบทสนทนา แบบเรียน การ์ตูนอานิเมะ แบบฝึกหัด และอื่น ๆ
https://www3.nhk.or.jp/lesson/th/

photo

เค้าโครงรายการ