10น. 00ว.

บทเรียนที่ 7: ช่วยพูดช้า ๆ หน่อยค่ะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ

ออกอากาศวันที่ 26 ตุลาคม 2563 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

ทัม นักศึกษาจากเวียดนาม นั่งรับประทานอาหารกลางวันอยู่ในโรงอาหารมหาวิทยาลัย และมีนักศึกษาหญิงชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเข้ามาพูดกับทัม แต่นักศึกษาคนนี้พูดเร็วมากและทัมไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่เธอพูด ในบทเรียนนี้ คุณผู้ฟังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทสนทนาเพื่อขอให้คนที่พูดกับเราพูดช้าลงเพื่อให้เราฟังออก จากนั้นในช่วงท้ายรายการ เราจะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่น

นอกจากนี้เรายังมีเว็บไซต์ที่มีเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อช่วยในการเรียนภาษาญี่ปุ่น ทั้งเสียงตัวอย่างจากบทสนทนา แบบเรียน การ์ตูนอานิเมะ แบบฝึกหัด และอื่น ๆ
https://www3.nhk.or.jp/lesson/th/

photo

เค้าโครงรายการ