10น. 00ว.

บทเรียนที่ 6: รถไฟขบวนนี้ไปอิเกบูกูโระไหมคะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ

ออกอากาศวันที่ 23 ตุลาคม 2563 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

วันนี้เป็นวันแรกที่ทัม นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามจะต้องโดยสารรถไฟไปมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ตอนนี้ทัมอยู่ที่สถานีรถไฟแต่เธอไม่แน่ใจว่ารถไฟขบวนที่กำลังจะขึ้นนั้นถูกต้องหรือไม่ เธอจึงถามเจ้าหน้าที่สถานี ในบทเรียนนี้เราจะได้เรียนวิธีการถามว่ารถเมล์ รถไฟ หรือพาหนะสาธารณะอื่น ๆ นั้นมุ่งหน้าไปที่ไหน จากนั้นในช่วงท้ายรายการเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับระบบรถไฟในญี่ปุ่น

นอกจากนี้เรายังมีเว็บไซต์ที่มีเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อช่วยในการเรียนภาษาญี่ปุ่น ทั้งเสียงตัวอย่างจากบทสนทนา แบบเรียน การ์ตูนอานิเมะ แบบฝึกหัด และอื่น ๆ
https://www3.nhk.or.jp/lesson/th/

photo

เค้าโครงรายการ