นายกรัฐมนตรีเปิดใจนักลงทุนญี่ปุ่นยังมั่นใจลงทุนในไทย

นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสินให้สัมภาษณ์พิเศษกับ NHK WORLD JAPAN ภาคภาษาไทยในการเยือนญี่ปุ่นครั้งแรกย้ำนักลงทุนญี่ปุ่นไม่กังวลสถานการณ์ทางการเมืองของไทยและเชื่อมั่นที่จะลงทุนในหลายด้าน พร้อมเผยว่าผู้นำญี่ปุ่นสอบถามบทบาทของไทยจากนี้ในการแก้ไขปัญหาในเมียนมา