รีไซเคิลอวนเป็นกระเป๋านักเรียน

ผู้ผลิตกระเป๋าในญี่ปุ่นได้บริจาคกระเป๋านักเรียนทำจากอวนจับปลาให้นักเรียนประถมในเมืองอักเกชิ จ.ฮอกไกโด
เมืองซึ่งอุตสาหกรรมประมงรุ่งเรืองมากนี้มีอวนถูกทิ้งปีละ 19 ตัน เกิดโครงการผลิตกระเป๋าไนลอนจากอวนรีไซเคิล กระเป๋านี้เรียกว่ารังโดเซรุ เป็นกระเป๋านักเรียนที่นิยมใช้ในญี่ปุ่นมานาน