นักวิจัยพัฒนาวิธีที่ทำให้ยารักษาโรคอัลไซเมอร์ไปถึงสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นักวิจัยกลุ่มหนึ่งกล่าวว่า การทดลองกับหนูแสดงให้เห็นว่าสามารถทำให้ยารักษาโรคอัลไซเมอร์ไปถึงสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อห่อหุ้มยาในอนุภาคเล็ก ๆ

ยารักษาโรคอัลไซเมอร์ที่พัฒนาขึ้นเมื่อไม่นานนี้ใช้แอนติบอดีในการกำจัดโปรตีนที่สะสมอยู่ในสมอง เชื่อกันว่าโปรตีนดังกล่าวทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ แต่การส่งแอนติบอดีทั้งหมดอย่างเพียงพอไม่สามารถผ่านตัวกั้นระหว่างเลือดกับสมองได้ เนื่องจากแอนติบอดีมีขนาดใหญ่เกินไป

ศาสตราจารย์โยโกตะ ทากาโนริจากมหาวิทยาลัยการแพทย์และทันตกรรมโตเกียว และนักวิจัยอื่น ๆ ได้สร้างแอนติบอดีที่แตกออกเป็นอนุภาคเล็ก ๆ และห่อหุ้มไว้ในสิ่งที่เรียกว่า nanomachine จากนั้นได้ฉีดอนุภาคของแอนติบอดีที่ห่อหุ้มแล้วไปที่หนูที่เป็นโรคอัลไซเมอร์

นักวิจัยกล่าวว่า ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าการใช้ nanomachine ช่วยให้สามารถส่งอนุภาคของแอนติบอดีไปที่สมองได้มากกว่าการส่งโดยตรงประมาณ 80 เท่า นอกจากนี้ยังกล่าวว่า ปริมาณโปรตีนที่ผิดปกติลดลงกว่า 3 ใน 4 และหนูสามารถรักษาความจำได้ดีขึ้น

การค้นพบนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนาโนไบโอเทคโนโลยี