ผู้นำของญี่ปุ่นกับเยอรมนีให้คำมั่นสนับสนุนยูเครนต่อไป

นายกรัฐมนตรีคิชิดะ ฟูมิโอะแห่งญี่ปุ่นกับนายกรัฐมนตรีโอลาฟ โชลซ์แห่งเยอรมนี เห็นพ้องกันเรื่องการดำเนินการร่วมกับเหล่าพันธมิตรในการคงมาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดต่อรัสเซียและคงให้ความสนับสนุนยูเครนต่อไป

ผู้นำทั้งสองได้พบหารือกันที่กรุงโตเกียว นครหลวงของญี่ปุ่น เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม แรกสุด บุคคลทั้งสองพบกันโดยมีเพียงล่ามของแต่ละฝ่ายเข้าร่วม และหลังจากนั้นก็อนุญาตให้คนอื่น ๆ มาเข้าร่วมได้ การหารือนี้กินเวลาทั้งสิ้นราว 50 นาที

ผู้นำทั้งสองยืนยันกันอีกครั้งถึงความจำเป็นที่จะต้องยุติการรุกรานยูเครนโดยรัสเซียลงให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และว่า การที่รัสเซียยกเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาข่มขู่นั้นเป็นเรื่องเลวร้ายเกินทนได้อย่างสิ้นเชิง

นอกจากนี้ นายคิชิดะและนายโชลซ์ยังเห็นพ้องกันเรื่องการกระชับความร่วมมือซึ่งรวมถึงด้านความมั่นคง และเรื่องการทำให้อินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างเป็นความจริงขึ้นมา โดยดูเหมือนต่างก็คำนึงถึงกรณีที่จีนออกมาแสดงตัวตนยิ่งขึ้น

ทั้งสองให้คำมั่นที่จะดำเนินการร่วมกันไปสู่การประชุมสุดยอดของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก 7 ชาติ หรือ G7 ที่ฮิโรชิมาของญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคม คาดว่า ระเบียบวาระการประชุมจะครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ระดับโลก เช่น การทำให้สหประชาชาติแข็งแกร่งขึ้นซึ่งรวมถึงการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคง รวมทั้งการละเลิกและการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์