ญี่ปุ่นมุ่งมั่นธำรงแรงขับเคลื่อนเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์ ไปให้ถึงการประชุมสุดยอด G7

ขณะที่การประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก 7 ชาติ หรือ G7 ที่ฮิโรชิมาของญี่ปุ่นกำลังจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพุ่งเป้าไปที่การสร้างแรงขับเคลื่อนไปสู่การละเลิกอาวุธนิวเคลียร์

ขณะนี้ ความวิตกกังวลกำลังทวีตัวขึ้นทั่วโลกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่รัสเซียอาจนำอาวุธนิวเคลียร์ออกมาใช้ และในที่ประชุม G7 นายกรัฐมนตรีคิชิดะ ฟูมิโอะแห่งญี่ปุ่นต้องการส่งสารที่มีพลัง ว่าด้วยการทำให้โลกที่ปลอดนิวเคลียร์บังเกิดขึ้นมาได้สำเร็จ

นี่จะเป็นครั้งแรกที่ผู้นำจาก 3 ประเทศมหาอำนาจนิวเคลียร์ที่เป็นสมาชิก G7 อันได้แก่ สหรัฐ อังกฤษ และฝรั่งเศส จะมาชุมนุมกัน ณ เมืองฮิโรชิมาซึ่งโดนทิ้งระเบิดปรมาณู

ก่อนการประชุมสุดยอด G7 การประชุมครั้งที่สองของที่ประชุมนานาชาติว่าด้วยการละเลิกอาวุธนิวเคลียร์กำหนดจะมีขึ้นที่กรุงโตเกียว นครหลวงของญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน

ผู้แทนจากทั้งประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์และประเทศที่ไม่มี จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับประเด็นนี้ในการประชุมของคณะผู้ทรงคุณวุฒินานาชาติเพื่อโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ หรือ IGEP

รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนรวมผลการหารือที่มีขึ้นในการประชุม IGEP เข้าในเอกสารการประชุมสุดยอด G7