ผู้นำญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เห็นพ้องฟื้น "การทูตแบบกระสวย"

นายคิชิดะ ฟูมิโอะ นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นและนายยุน ซ็อน-ย็อล ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ได้เห็นพ้องที่จะฟื้นสิ่งที่เรียกว่าการทูตกระสวยระหว่างผู้นำทั้งสอง โดยการเดินทางเยือนระหว่างกันเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมานานกว่า 10 ปี

ผู้นำญี่ปุ่นและผู้นำเกาหลีใต้ได้แถลงข่าวร่วมหลังการประชุมสุดยอดในกรุงโตเกียวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม

นายคิชิดะได้ชื่นชมแผนของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ประกาศไปก่อนหน้าในเดือนนี้ที่ จะยุติประเด็นแรงงานในช่วงสงครามโลก

นายคิชิดะยังได้ขอบคุณนายยุนต่อความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งในการจัดทำแผนดังกล่าว โดยมูลนิธิของเกาหลีใต้จะเป็นผู้จ่ายค่าเสียหายแทนบรรดาบริษัทญี่ปุ่นให้กับคนหรือญาติของคนที่ถูกบังคับใช้แรงงาน ให้กับบริษัทเหล่านั้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่า สิทธิในการเรียกร้องใด ๆ ก็ตามยุติลงแล้วอย่างสมบูรณ์และเป็นที่สิ้นสุด เมื่อญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันสู่ระดับปกติในปี 2508

ผู้นำทั้งสองยังได้เห็นพ้องถึงความจำเป็นที่เร่งด่วนในการเสริมสร้างความสัมพันธ์แบบทวิภาคีตามเจตนารมณ์ของการปรับความสัมพันธ์ฉันปกติในปี 2508 เนื่องจากสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคเลวร้ายลง