ผู้ประกอบการรถไฟความเร็วสูงไต้หวันจะซื้อรถไฟใหม่จากญี่ปุ่น

ผู้ให้บริการรถไฟความเร็วสูงของไต้หวันมีแผนจะซื้อรถไฟใหม่จากบริษัทญี่ปุ่น

คณะกรรมการรถไฟความเร็วสูงไต้หวันตัดสินใจเมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคมว่า จะซื้อรถไฟจาก 2 บริษัทญี่ปุ่นคือฮิตาชิและโตชิบาซึ่งเป็นพันธมิตรกัน

คาดว่าทั้งสองฝ่ายจะลงนามในสัญญาอย่างเป็นทางการในอนาคตอันใกล้

บริษัทไต้หวันจะใช้เงินประมาณ 930 ล้านดอลลาร์หรือราว 32,000 ล้านบาท สำหรับรถไฟ 12 ขบวนซึ่งมีทั้งหมด 144 ตู้โดยสาร รถไฟนี้จะผลิตตามแบบรถไฟหัวกระสุนชิงกันเซ็นของญี่ปุ่น รถไฟใหม่ขบวนแรกจะเปิดให้บริการอย่างเร็วในปี 2570

ทั้งนี้ บริการรถไฟความเร็วสูงของไต้หวันที่เชื่อมไทเปและเมืองเกาสงเปิดให้บริการเมื่อปี 2550 นับเป็นครั้งแรกของการใช้เทคโนโลยีชิงกันเซ็นของญี่ปุ่นในต่างประเทศ รถไฟความเร็วสูงทั้งหมดที่ใช้งานอยู่นั้นผลิตโดยบริษัทญี่ปุ่น

เมื่อเดือนธันวาคม ผู้ประกอบการไต้หวันได้ให้สิทธิ์พิเศษในการเจรจาแก่บริษัทพันธมิตรฮิตาชิ-โตชิบา เพื่อจัดหารถไฟใหม่มาเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่ง

ก่อนหน้านี้การประมูลสองรอบแรกไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากความแตกต่างของราคา ต่อมาในการประมูลรอบที่สาม บริษัทไต้หวันระบุว่าไม่จำเป็นต้องยึดติดกับการจัดซื้อจากญี่ปุ่น