สมุดปกขาวของญี่ปุ่นระบุว่าญี่ปุ่นแสวงหาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นกับกลุ่มประเทศโลกใต้

สมุดปกขาวของรัฐบาลญี่ปุ่นชี้ว่าญี่ปุ่นกำลังให้ความสำคัญมากขึ้นต่อประเทศกำลังพัฒนาที่เรียกกันว่า “Global South” หรือกลุ่มประเทศโลกใต้

มีการเสนอสมุดปกขาวซึ่งเป็นรายงานประจำปีด้านความร่วมมือในการพัฒนาต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รายงานดังกล่าวชี้ว่าราคาอาหารและพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก อันเนื่องมาจากการที่รัสเซียรุกรานยูเครน ได้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและสังคมใน “Global South”

ทั้งนี้ “Global South” โดยทั่วไปแล้วหมายถึงกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในลาตินอเมริกา, แอฟริกา, เอเชีย และโอเชียเนีย

สมุดปกขาวระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้ตัดสินใจเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วที่จะจัดหาอาหารให้แก่ชาติในแอฟริกาและตะวันออกกลาง ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนอาหารหลังจากการส่งออกจากยูเครนและรัสเซียถูกระงับไป

ญี่ปุ่นยังได้ตัดสินใจที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรในกลุ่มประเทศเหล่านี้ด้วย

รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์ที่จะดำเนินงานร่วมกับชาติสมาชิกของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก 7 ชาติ หรือ G7 เพื่อเพิ่มความร่วมมือกับภูมิภาคเหล่านี้ โดยมุ่งธำรงรักษาระเบียบระหว่างประเทศเอาไว้