ญี่ปุ่นเปิดโทรศัพท์สายด่วนด้านการป้องกันประเทศกับชาติสมาชิกอาเซียน

ญี่ปุ่นเปิดโทรศัพท์สายด่วนด้านการป้องกันประเทศที่เชื่อมต่อญี่ปุ่นกับ 10 ชาติสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน

นายอิโนะ โทชิโร รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นได้ประกาศความเคลื่อนไหวนี้ในการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมของชาติสมาชิกอาเซียนในวันพุธที่ 15 มีนาคม

การประชุมนี้ถือเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีช่วยแบบพบหน้ากันโดยตรงครั้งแรกในรอบ 4 ปีของญี่ปุ่นกับชาติสมาชิกอาเซียน

นายอิโนะกล่าวว่า ญี่ปุ่นต้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศกับชาติสมาชิกอาเซียน

ญี่ปุ่นเป็นชาติที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนชาติแรกที่เริ่มโทรศัพท์สายด่วนกับอาเซียน

กระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นระบุว่า มาตรการนี้จะช่วยให้การสื่อสารระหว่างญี่ปุ่นกับชาติสมาชิกอาเซียนสะดวกขึ้น พร้อมหวังที่จะใช้โทรศัพท์สายด่วนนี้กระชับความสัมพันธ์กับชาติสมาชิกอาเซียนให้แน่นแฟ้นขึ้นในขณะที่จีนพยายามเข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคนี้