การฆ่าตัวตายของผู้เยาว์ในญี่ปุ่นในปี 2565 สูงสุดเป็นประวัติการณ์

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นเผยว่า ผู้คน 21,881 คนฆ่าตัวตายในปี 2565 ตัวเลขนี้รวมถึงเด็กที่มีจำนวนมากเป็นประวัติการณ์

จำนวนรวมนี้สูงขึ้นร้อยละ 4.2 จากปี 2564 ซึ่งลดลงมาจากปีก่อนหน้าเมื่อเทียบแบบปีต่อปี

จำนวนผู้ชายที่ฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2552 โดยอยู่ที่ 14,746 คน ส่วนจำนวนผู้หญิงที่ฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น 3 ปีติดต่อกันมาอยู่ที่ 7,135 คน ผู้ชายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.4 ของจำนวนรวมทั้งหมด

เมื่อพิจารณาตามอายุ คนที่มีช่วงอายุ 50-59 ปีฆ่าตัวตายมากขึ้น ถือเป็นสัดส่วนใหญ่ที่สุดของจำนวนทั้งหมด โดยคนที่มีช่วงอายุ 40-49 ปี และ 70-79 ปีที่ฆ่าตัวตายมีจำนวนรองลงมาตามลำดับ ในบรรดาผู้เยาว์ที่ฆ่าตัวตาย อยู่มัธยมศึกษาตอนปลาย 354 คน, มัธยมศึกษาตอนต้น 143 คน และประถมศึกษา 17 คน จำนวนรวมมากถึง 514 คน นี่เป็นครั้งแรกที่ตัวเลขนี้สูงเกินกว่า 500 คนตั้งแต่มีข้อมูลมาในปี 2523

ทางกระทรวงชี้ว่า มีผู้เยาว์และผู้ชายวัยกลางคนฆ่าตัวตายมากขึ้น และระบุว่าทางกระทรวงตั้งใจที่จะเตรียมมาตรการช่วยเหลือสนับสนุนมากขึ้น เช่น สายด่วนให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต และทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล

ทางกระทรวงกำลังแนะนำบริการให้คำปรึกษาต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ของตน