คณะผู้เชี่ยวชาญของญี่ปุ่นสำรวจตึกอาคารที่เสียหายจากแผ่นดินไหวใหญ่ในตุรกี

คณะผู้เชี่ยวชาญของญี่ปุ่นอยู่ในตอนใต้ของตุรกีเพื่อสำรวจตึกอาคารและสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์

คณะนี้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ 11 คน เช่น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสถาปัตยกรรม และการวางแผนเมือง จากกระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค คมนาคมและการท่องเที่ยว และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือไจก้า ทางคณะเดินทางไปถึงตอนใต้ของตุรกีในช่วงก่อนหน้านี้ของเดือนมีนาคม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม คณะนี้ไปยังเขตหนึ่งที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดในคาห์รามานมารัช

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคอนโดมิเนียมหลังหนึ่งที่ได้รับความเสียหายเพื่อดูว่าเสากับคานเชื่อมต่อกันอย่างมั่นคงด้วยเหล็กเส้นเสริมความแข็งแกร่งหรือไม่ นอกจากนี้ก็พูดคุยกับผู้อยู่อาศัยของคอนโดมิเนียมแห่งนี้เกี่ยวกับแรงสั่นสะเทือนและความเสียหายที่เกิดกับสภาพภายใน

โอดาวาระ ยูอิจิ หัวหน้าคณะซึ่งมาจากกระทรวงที่ดินฯ กล่าวว่า จุดประสงค์ของการสำรวจคือ เพื่อประเมินว่าจะมอบความช่วยเหลือที่มีประสิทธิผลให้แก่ตุรกีอย่างไรโดยใช้ประสบการณ์ของญี่ปุ่นในฐานะประเทศที่มีแนวโน้มเกิดแผ่นดินไหวบ่อย

ทั้งนี้ ทางคณะจะสรุปการสำรวจในวันพุธที่ 15 มีนาคม