ญี่ปุ่นรำลึกวันครบรอบ 12 ปี เหตุแผ่นดินไหวและสึนามิเดือนมีนาคมปี 2554

ประชาชนทั่วญี่ปุ่นรำลึกถึงผู้เสียชีวิตนับหมื่นคนจากเหตุแผ่นดินไหวใหญ่และสึนามิที่พัดเข้าบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตอนเหนือของญี่ปุ่น เมื่อ 12 ปีก่อน ภัยพิบัติครั้งนั้นทำให้เกิดอุบัติเหตุนิวเคลียร์ที่ปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย

ประชาชนร่วมกันสงบนิ่งไว้อาลัยเมื่อเวลา 14.46 น. ซึ่งตรงกับเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดหรือแมกนิจูด 9.0 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 แผ่นดินไหวดังกล่าวทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิที่สูงกว่า 10 เมตร

ที่เมืองอิชิโนมากิในจังหวัดมิยางิ ผู้คนมารวมตัวกันบนเนินสูงที่มองเห็นบริเวณชายฝั่ง เพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิต

เจ้าหน้าที่ระบุว่ายอดรวมของผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตหรือสูญหายนั้นมากกว่า 22,000 คน จำนวนดังกล่าวรวมผู้ที่เสียชีวิตในปีต่อ ๆ มาหลังเหตุภัยพิบัติ เนื่องด้วยปัญหาสุขภาพหรือสาเหตุอื่นที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติดังกล่าว

ประชาชนหลายแสนคนจำต้องอพยพ และมากกว่า 30,000 คนจากจำนวนดังกล่าวยังคงย้ายถิ่นที่อยู่นับจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ผ่านมา 12 ปีแล้ว พื้นที่กว่า 300 ตารางกิโลเมตรใกล้โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ฟูกูชิมะไดอิจิ ยังคงถูกจัดให้เป็นเขตที่ “ยากจะกลับมาอยู่อาศัย” ผู้คนที่รอคอยจะได้ย้ายกลับไปยังพื้นที่ดังกล่าวเผชิญกับอนาคตอันไม่แน่นอน

เมื่อปีที่แล้ว ผู้กำกับดูแลด้านนิวเคลียร์ของญี่ปุ่นระบุว่าน้ำที่ผ่านการเจือจางและบำบัดแล้วจากโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ฟูกูชิมิไดอิจิ จะถูกปล่อยลงสู่ทะเล มีการสูบน้ำดังกล่าวเข้ามาเพื่อหล่อเย็นแท่งเชื้อเพลิงที่หลอมละลาย น้ำดังกล่าวผสมกับน้ำฝนและน้ำใต้ดินซึ่งซึมเข้าไปในอาคารเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เสียหาย

รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าสารกัมมันตรังสีส่วนใหญ่ถูกกรองออกไปแล้ว แต่ยังมีทริเทียมซึ่งเป็นไอโซโทปของไฮโดรเจนหลงเหลืออยู่บ้าง แต่ความเข้มข้นนั้นจะถูกทำให้เจือจางลงเหลือ 1 ใน 7 ของมาตรฐานสำหรับน้ำดื่มที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก

การปล่อยน้ำดังกล่าวมีกำหนดเริ่มขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูร้อน แต่อุตสาหกรรมประมงในท้องถิ่นคัดค้านแผนการนี้ และประชาชนจำนวนหนึ่งในประเทศอื่น ๆ ก็แสดงความกังวลเช่นเดียวกัน