ญี่ปุ่นได้อันดับเกือบสุดท้ายในกลุ่ม OECD ด้านภาวะแวดล้อมการทำงานของผู้หญิง

ผลสำรวจประจำปีเกี่ยวกับภาวะแวดล้อมในการทำงานสำหรับผู้หญิงระบุว่า ญี่ปุ่นอยู่ในอันดับเกือบสุดท้ายของกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจร่ำรวยที่สุดในโลก

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม นิตยสาร Economist ของอังกฤษได้เผยแพร่ดัชนีเพดานกระจกล่าสุดที่สะท้อนถึงความไม่เสมอภาคทางเพศในที่ทำงาน ก่อนหน้าวันสตรีสากลซึ่งตรงกับวันพุธที่ 8 มีนาคมซึ่งกำหนดโดยสหประชาชาติ

Economist จัดอันดับ 29 ประเทศสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD โดยใช้ตัวชี้วัด 10 ข้อ เช่น ช่องว่างของค่าจ้างระหว่างเพศชายกับหญิง และอัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน

ญี่ปุ่นอยู่ในอันดับที่ 28 โดยตัวชี้วัดส่วนใหญ่ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD สัดส่วนของผู้หญิงญี่ปุ่นที่ทำงานในตำแหน่งบริหารจัดการและในรัฐสภานั้นอยู่ในระดับต่ำที่สุด

ไอซ์แลนด์ครองอันดับที่ 1 โดยตัวชี้วัดส่วนใหญ่ของไอซ์แลนด์อยู่เหนือค่าเฉลี่ยของ OECD และมีสัดส่วนของผู้หญิงในคณะกรรมการบริหารของบริษัทและในรัฐสภาสูงกว่า

สวีเดนและฟินแลนด์อยู่ในอันดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ