เกาหลีใต้จะระงับกระบวนการร้องเรียนทางการค้าต่อญี่ปุ่นใน WTO

รัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยแผนที่จะระงับกระบวนการร้องเรียนญี่ปุ่นในองค์การการค้าโลกหรือ WTO ระหว่างดำเนินการหารือเกี่ยวกับการจำกัดการส่งออกของญี่ปุ่น

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม กระทรวงอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้ประกาศว่า เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเห็นพ้องกันที่จะปรึกษาหารือแบบทวิภาคีในประเด็นการควบคุมการส่งออกนี้

ทางกระทรวงเน้นย้ำว่า การตัดสินใจดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าเกาหลีใต้จะถอนการร้องเรียน และระบุว่า ถ้าประเด็นไม่มีความคืบหน้าพอ ก็อาจจะเริ่มกระบวนการต่อได้

ทางกระทรวงให้คำมั่นว่าจะใช้ความพยายามยุติข้อพิพาท และกล่าวว่าทั้งเกาหลีใต้และญี่ปุ่นหวังจะทำให้สถานการณ์กลับสู่สภาพก่อนที่ญี่ปุ่นจะเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกวัสดุเทคโนโลยีชั้นสูงมายังเกาหลีใต้เมื่อปี 2562

เกาหลีใต้ยื่นข้อร้องเรียนต่อ WTO ในปี 2563 เพื่อตอบโต้การควบคุมการส่งออกของญี่ปุ่น โดยอ้างว่าเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ

การประกาศการตัดสินใจของเกาหลีใต้ที่จะระงับข้อเรียกร้องนี้เกิดขึ้นตามที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศแผนที่จะคลี่คลายประเด็นที่มีมายาวนานกับญี่ปุ่นในเรื่องการจ่ายค่าชดเชยแรงงานช่วงสงคราม