ค่าจ้างที่แท้จริงในญี่ปุ่นลดลงมากกว่าร้อยละ 4 ในเดือนมกราคม

ค่าจ้างที่แท้จริงของพนักงานชาวญี่ปุ่นลดลงในเดือนมกราคมมากที่สุดในช่วงเกือบ 9 ปี ค่าจ้างที่แท้จริงนี้ลดลงมากกว่าร้อยละ 4 จากปีก่อนหน้า หลังจากปรับด้วยเงินเฟ้อแล้ว

ตัวเลขเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าค่าจ้างลดลงร้อยละ 4.1 จากเดือนมกราคมปีก่อนหน้า เป็นการลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 10

พนักงานได้รับค่าจ้างรายเดือนรวมทั้งที่ทำงานล่วงเวลาเฉลี่ย 276,857 เยน หรือราว 70,400 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 ในรูปของเงินเยน แต่ส่วนที่เพิ่มขึ้นนั้นถูกหักล้างไปหมดเพราะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น