คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเห็นชอบร่างแก้ไขปรับปรุงกฎหมายการเข้าเมือง

รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบร่างแก้ไขปรับปรุงกฎหมายการเข้าเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบร่างแก้ไขปรับปรุงกฎหมายควบคุมการเข้าเมืองและการรับรองผู้ลี้ภัย ร่างแก้ไขฉบับนี้ประกอบด้วยการแก้ไขทบทวนบางส่วนที่เคยรวมไว้ในร่างฉบับก่อนหน้า

รัฐบาลยื่นร่างฉบับก่อนหน้านี้ต่อรัฐสภาของญี่ปุ่น แต่สุดท้ายถูกปฏิเสธในปี 2564 หลังจากหญิงชาวศรีลังกาเสียชีวิตที่ศูนย์กักกันแห่งหนึ่งในเมืองนาโงยาตอนกลางของญี่ปุ่นก่อนหน้านั้นในปีเดียวกัน

ในร่างฉบับใหม่ แม้ว่าบุคคลกำลังสมัครขอสถานะผู้ลี้ภัยเป็นครั้งที่ 3 หรือมากกว่านั้น แต่คำสั่งเนรเทศจะไม่ถูกระงับโดยอัตโนมัติ ข้อกำหนดนี้สอดคล้องกับร่างฉบับก่อนหน้า

ร่างฉบับใหม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการกักกัน ผู้คนที่ทางการเตรียมเนรเทศออกจากญี่ปุ่นนั้นจะไม่ต้องถูกควบคุมตัวจนถึงวันที่ต้องออกนอกประเทศอีกต่อไป และจะได้รับอนุญาตให้อยู่กับบุคคลที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นกำหนดให้เป็นผู้ดูแล

ร่างนี้ยังรวมถึงการเริ่มนำระบบใหม่มาใช้ ตามระบบใหม่ ผู้คนที่หนีภัยความขัดแย้ง แต่ไม่ตรงกับข้อกำหนดที่จำเป็นต่อการได้รับการรับรองเป็นผู้ลี้ภัย จะได้รับการคุ้มครองในลักษณะเดียวกันกับที่ผู้ลี้ภัยได้รับ

อีกความเปลี่ยนแปลงจากร่างก่อนหน้านี้เกี่ยวข้องกับการประเมินผลช่วงเวลากักกันของบุคคล ในระบบใหม่กำหนดให้มีการทบทวนทุก 3 เดือนเพื่อหลีกเลี่ยงการกักกันระยะยาว ส่วนผู้ดูแลบุคคลที่มีกำหนดถูกเนรเทศไม่จำเป็นต้องส่งรายงานเป็นประจำเกี่ยวกับบุคคลนั้น