เกาหลีใต้ประกาศแผนคลี่คลายประเด็นแรงงานช่วงสงครามกับญี่ปุ่น

รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประกาศแผนที่จะคลี่คลายประเด็นเกี่ยวกับแรงงานช่วงสงครามซึ่งยืดเยื้อกับญี่ปุ่นมาอย่างยาวนาน แผนดังกล่าวจะให้มูลนิธิในสังกัดรัฐบาลเกาหลีใต้จ่ายค่าชดเชยแทนบริษัทของญี่ปุ่นแก่คนที่ระบุว่าตนหรือครอบครัวของตนถูกบังคับให้ใช้แรงงานเพื่อบริษัทของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

นายพัก จิน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ ประกาศเรื่องนี้ที่การแถลงข่าวในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม มาตรการนี้มีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ทวิภาคี ที่ว่ากันว่าอยู่ในระดับย่ำแย่ที่สุดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

เมื่อปี 2561 ศาลฎีกาของเกาหลีใต้สั่งให้บริษัทของญี่ปุ่นจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์

แผนดังกล่าวระบุว่า เงินทุนที่จำเป็นนั้นจะได้มาด้วยการบริจาคโดยสมัครใจจากภาคเอกชน เช่น เงินบริจาคจากบริษัทต่าง ๆ ของเกาหลีใต้

รัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมแผนนี้ตลอดช่วงที่ผ่านมาเพื่อพยายามแก้ไขปัญหาใหญ่ที่สุดระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นที่มีมาอย่างยืดเยื้อ ก่อนที่ทรัพย์สินของบริษัทญี่ปุ่นจะถูกขายทอดตลาดเพื่อนำมาจ่ายเป็นค่าชดเชย

หลังมีคำตัดสินของศาลฎีกา ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นก็เกิดความตึงเครียด เนื่องจากประเด็นที่ญี่ปุ่นเพิ่มความเข้มงวดการควบคุมการส่งออกและประเด็นเกี่ยวกับข้อตกลงทวิภาคีด้านข่าวกรองที่ชื่อว่า จีโซเมีย (GSOMIA)

นายพักกล่าวว่า ปัจจุบัน เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นยังคงมีความสัมพันธ์ที่เย็นชาต่อกันอยู่เช่นเดิม และเน้นย้ำถึงความหวังว่า มาตรการที่เพิ่งประกาศมาใหม่นี้จะช่วยให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมุ่งสู่อนาคต

อย่างไรก็ตาม โจทก์บางคนระบุว่า จะไม่รับค่าชดเชยจากมูลนิธิในสังกัดรัฐบาลเกาหลีใต้ อีกทั้งยังระบุว่าจำเป็นต้องมีคำขอโทษและเงินชดเชยจากบริษัทญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าสิทธิในการเรียกร้องใด ๆ ก็ตามยุติลงแล้วอย่างสมบูรณ์และเป็นที่สิ้นสุดเมื่อญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันสู่ระดับปกติในปี 2508