รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นและอินเดียเห็นพ้องกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจยิ่งขึ้น

รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นและอินเดียเห็นพ้องว่าประเทศทั้งสองควรมุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ

นายฮายาชิ โยชิมาซะ รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นและนายสุพรหมณยัม ชัยศังกระ รัฐมนตรีต่างประเทศอินเดีย หารือกันราว 1 ชั่วโมงที่กรุงนิวเดลี นครหลวงของอินเดีย เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม

รัฐมนตรีทั้งสองได้หารือเรื่องเงินกู้ยืมแบบบอลลูนที่ศรีลังกากู้จากจีน ซึ่งมีเสียงวิจารณ์ว่าเป็น “กับดักหนี้” ที่ผ่านมาจีนพยายามยกระดับอิทธิพลของตนเหนือศรีลังกา ประเทศเกาะทางใต้ของอินเดีย

รัฐมนตรีทั้งสองยืนยันว่าญี่ปุ่นและอินเดียจะทำงานร่วมกันใกล้ชิดขึ้นเพื่อส่งเสริมเงินลงทุนเพื่อการพัฒนาที่โปร่งใสและยุติธรรม

นายชัยศังกระรับทราบถึงคำอธิบายของนายฮายาชิเรื่องยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติชุดใหม่ของญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพการฝึกซ้อมเครื่องบินขับไล่ร่วมกับอินเดียเมื่อเดือนมกราคม การฝึกซ้อมนี้เป็นครั้งแรกที่อินเดียและญี่ปุ่นฝึกซ้อมลักษณะนี้ในญี่ปุ่น รัฐมนตรีทั้งสองเห็นพ้องยกระดับเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจระหว่างญี่ปุ่นและอินเดีย

รัฐมนตรีทั้งสองยังให้คำมั่นจะดำเนินงานร่วมกันต่อไปในฐานะประเทศเจ้าภาพการประชุมนานาชาติในปีนี้ โดยในปีนี้ ญี่ปุ่นเป็นประธานกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก 7 ชาติหรือ G7 ส่วนอินเดียเป็นเจ้าภาพการประชุมกลุ่มประเทศที่สำคัญและชาติที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟู 20 ชาติหรือ G20

นายฮายาชิยังได้หารือกับเมลานี โจลี รัฐมนตรีต่างประเทศแคนาดาในวันเดียวกัน โดยทั้งสองยืนยันถึงความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและแคนาดาในประเด็นต่าง ๆ เช่น ยูเครน จีน และเกาหลีเหนือ