ญี่ปุ่นและประเทศในเอเชียเห็นพ้องร่วมมือกันลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

รัฐมนตรีของญี่ปุ่นและของประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียได้เห็นพ้องกันที่จะร่วมมือ เพื่อทำให้การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคพลังงานเกิดขึ้นจริงและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น การนำไฮโดรเจนและแอมโมเนียมาใช้ให้เป็นประโยชน์

กลุ่มที่ประกอบด้วยสมาชิก 11 ประเทศได้ออกแถลงการณ์ร่วมกันในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม ที่การประชุมครั้งแรกในกรุงโตเกียว ประเทศเหล่านี้รวมถึงสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน หลายประเทศ ตลอดจนออสเตรเลียด้วย

ผู้ร่วมประชุมยังพิจารณาแนวทางเพื่อเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการส่งเสริมเรื่องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคพลังงานในเอเชีย ซึ่งภูมิภาคนี้ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 ของทั่วโลก ขณะที่การบริโภคพลังงานกำลังเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ

แถลงการณ์ระบุว่าการผลักดันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยให้สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นสำคัญจำเป็น และย้ำถึงความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานที่หลากหลายและเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศ

บริษัทของญี่ปุ่นกำลังเร่งความพยายามเพื่อผลิตไฮโดรเจนและแอมโมเนีย เพื่อป้อนให้กับบริษัทของตนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน

Hitachi Zosen Corporation บริษัทจากโอซากากำลังดำเนินงานเพื่อจัดตั้งระบบการผลิตไฮโดรเจนและแอมโมเนียที่โรงงานไฟฟ้าพลังไฮดรอลิกที่แม่น้ำโขงในประเทศลาว โครงการนี้ออกแบบมาเพื่อใช้ไฟส่วนเกินในการแยกน้ำ

ทางบริษัทต้องการที่จะร่วมมือกับบริษัทพลังงานของทางการไทย โดยทั้งสองฝ่ายได้เข้าร่วมในการประชุมทางออนไลน์เพื่อหารือความร่วมมือนี้ด้วย ทางบริษัทเน้นย้ำถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ไฮโดรเจนและแอมโมเนียเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากความร้อน

Hitachi Zosen Corporation มีแผนที่จะเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในประเทศลาว โดยหวังว่าจะเริ่มป้อนไฮโดรเจนและแอมโมเนียให้แก่ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณปี 2568