ญี่ปุ่นอยู่ในอันดับที่ 104 ในรายงานความเหลื่อมล้ำทางเพศของธนาคารโลก

ญี่ปุ่นอยู่ในอันดับที่ 104 จาก 190 ประเทศในการสำรวจประจำปีว่าด้วยโอกาสทางเศรษฐกิจของผู้หญิงของธนาคารโลก นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังอยู่อันดับท้ายสุดในบรรดา 38 ชาติสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD

ธนาคารโลกได้ออกรายงานล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม การสำรวจนี้ประเมินความคืบหน้าของกฎหมายและข้อบังคับในการขจัดความเหลื่อมล้ำทางเพศทางเศรษฐกิจ 8 ด้าน เช่น ค่าจ้าง การเป็นผู้ประกอบการ การแต่งงาน และการเป็นพ่อแม่

14 อันดับแรกส่วนใหญ่เป็นประเทศในยุโรป เช่น เบลเยียม เดนมาร์ก และฝรั่งเศส แคนาดาก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย

การที่อันดับของญี่ปุ่นต่ำเป็นเพราะญี่ปุ่นไม่มีกฎหมายกำหนดให้ชายและหญิงได้รับค่าจ้างเท่ากันสำหรับงานที่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังไม่มีกฎหมายลงโทษการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานด้วย