เงินเฟ้อในกรุงโตเกียวผ่อนคลายจากเงินอุดหนุนรัฐบาลที่เริ่มส่งผล

ข้อมูลใหม่แสดงให้เห็นว่า เงินเฟ้อในกรุงโตเกียวผ่อนคลายเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 1 ปีจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่เริ่มส่งผล

เจ้าหน้าที่รัฐบาลระบุว่า ราคาผู้บริโภคสำหรับของทุกอย่างยกเว้นอาหารสดเพิ่มขึ้น 3.3 เปอร์เซ็นต์ในเดือนกุมภาพันธ์เมื่อเทียบปีต่อปีซึ่งลดลงอย่างมากจากเดือนมกราคม เงินเฟ้อเดือนมกราคมอยู่ที่ 4.3 เปอร์เซ็นต์สูงกว่าเดือนกุมภาพันธ์หนึ่งจุดเปอร์เซ็นต์

เงินเฟ้อที่ลดลงเป็นผลมาจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลในการใช้พลังงานภาคครัวเรือน ซึ่งทำให้ค่าไฟฟ้าลดลง 1.7 เปอร์เซ็นต์โดยลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564

ค่าแก๊สสูงขึ้นกว่า 20 เปอร์เซ็นต์แต่ยังถือว่าลดลงจากเดือนมกราคม

เจ้าหน้าที่รัฐบาลประเมินว่าเงินอุดหนุนเป็นปัจจัยเกือบทั้งหมดที่ทำให้ดัชนีราคาผู้บริโภคระหว่างเดือนมกราคมกับกุมภาพันธ์ต่างกัน 1 จุดเปอร์เซ็นต์

ราคาอาหารยังคงเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความกังวล

ราคาอาหารที่ไม่ใช่อาหารสดพุ่งสูงถึง 7.8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2519