ญี่ปุ่นอาจยกเลิกตรวจหาเชื้อและรักษาโรคโควิดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นกำลังพิจารณายกเลิกการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาและการรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หลังจากรัฐบาลลดระดับการจัดประเภทโรคโควิด-19 อย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ตัดสินใจที่จะลดระดับโรคโควิด-19 ในวันที่ 8 พฤษภาคมไปอยู่ในระดับต่ำที่สุดในการจัดประเภทที่มี 5 ระดับโดยเป็นระดับเดียวกับไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

ปัจจุบันโรคโควิด-19 จัดอยู่ในโรคประเภทที่ 2 ซึ่งมีระดับความรุนแรงมากที่สุดเป็นอันดับ 2

เจ้าหน้าที่กระทรวงกำลังทบทวนระบบในปัจจุบันที่ให้การรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ได้ระบุว่า มีแผนที่จะยังคงคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสำหรับเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลดูแลหลังการลดระดับของโรคในเดือนพฤษภาคม

กองทุนสาธารณะจะยังคงถูกใช้ในการคุ้มครองค่าใช้จ่ายของยาที่มีราคาแพง

นอกจากนั้นจะยังคงให้เงินค่ารักษาพยาบาลสูงสุดเดือนละ 20,000 เยนหรือกว่า 5,100 บาท เจ้าหน้าที่ตั้งเป้าที่จะยังคงมาตรการนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน ส่วนการตัดสินใจว่าจะขยายเวลาต่อไปอีกหรือไม่ จะอยู่บนพื้นฐานของสถานการณ์การติดเชื้อในเวลานั้น