สภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นเห็นชอบร่างงบประมาณมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์

สภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่นผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายงบประมาณมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับปีงบประมาณที่จะเริ่มในเดือนเมษายนนี้

ร่างงบประมาณบัญชีทั่วไปสำหรับปีงบประมาณ 2566 มูลค่าราว 114 ล้านล้านเยนหรือกว่า 29 ล้านล้านบาท ถือเป็นครั้งแรกที่มีมูลค่าเกิน 110 ล้านล้านเยน

ร่างงบประมาณนี้ได้รับการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมเต็มคณะของสภาผู้แทนราษฎรให้ลงมติเมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์

ก่อนลงมติ นายมากิฮาระ ฮิเดกิจากพรรคเสรีประชาธิปไตย แกนนำพรรคร่วมรัฐบาล ได้อธิบายว่าร่างงบประมาณนี้รวมถึงงบประมาณด้านการป้องกันประเทศที่จำเป็นสำหรับปีแรกของแผนยกระดับศักยภาพด้านการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นระยะเวลา 5 ปี มูลค่า 43 ล้านล้านเยน

ด้านนายโนมะ ทาเกชิจากพรรคประชาธิปไตยแห่งรัฐธรรมนูญ พรรคฝ่ายค้านใหญ่ที่สุด กล่าวว่าเขาคัดค้านบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศในร่างงบประมาณนี้อย่างหนักแน่น และว่าบทบัญญัตินี้ขาดเหตุผลและความจำเป็น รวมทั้งเพิ่มภาระให้ประชาชนเนื่องจากการขึ้นภาษี

ร่างงบประมาณนี้ผ่านความเห็นชอบด้วยเสียงสนับสนุนจากพรรคเสรีประชาธิปไตย พรรคโคเมโตซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาล และอื่น ๆ และได้รับการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาแล้ว

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญญี่ปุ่นบัญญัติว่า งบประมาณจะมีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติ 30 วันหลังร่างงบประมาณผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าวุฒิสภาจะลงมติเห็นชอบหรือไม่ก็ตาม