พนักงานไม่เต็มเวลาในญี่ปุ่นมีแนวโน้มต่ำกว่าพนักงานเต็มเวลาในการได้รับจ้างมากขึ้น

ประมาณร้อยละ 40 ของแรงงานญี่ปุ่นอาจประสบปัญหาในการได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นเพื่อรับมือกับราคาสินค้าที่พุ่งสูง ผลการสำรวจครั้งใหม่แสดงให้เห็นว่าพนักงานพาร์ตไทม์และพนักงานสัญญาจ้างมีแนวโน้มต่ำกว่าพนักงานเต็มเวลาในการได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณที่กำลังจะเริ่มในเดือนเมษายนนี้

บริษัทวิจัยของภาคเอกชนแห่งหนึ่งจัดการสำรวจทางอินเทอร์เน็ต โดยสอบถามบริษัททุกขนาด เกือบ 4,500 แห่งในช่วงก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ ในจำนวน 4,131 บริษัทที่ตอบการสำรวจ ร้อยละ 80.6 ระบุว่า พวกตนวางแผนจะขึ้นค่าจ้างให้แก่พนักงานของตน

แต่เมื่อถามเกี่ยวกับการขึ้นค่าจ้างให้แก่พนักงานไม่เต็มเวลา ในจำนวน 3,184 บริษัทที่ตอบแบบสอบถาม มีเพียงร้อยละ 55.7 เท่านั้นที่ตอบว่าจะขึ้นค่าจ้างให้

ทั้งนี้ จำนวนพนักงานพาร์ตไทม์ พนักงานสัญญาจ้าง และพนักงานชั่วคราว คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของแรงงานญี่ปุ่น