ผู้ประกอบการรถไฟใต้ดินในกรุงโตเกียวยกระดับมาตรการป้องกันน้ำท่วม

เจ้าหน้าที่ของทางการกรุงโตเกียวกำลังวางแผนจะติดตั้งบานเหล็กและประตูกั้นน้ำ ณ ทางเข้าสถานีรถไฟใต้ดินเพื่อกันน้ำท่วมไม่ให้ไหลลงในอุโมงค์รถไฟใต้ดินได้

เจ้าหน้าที่ของทางการกรุงโตเกียวเกรงว่าฝนตกหนักอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ ซึ่งจะก่อความเสียหายแก่พื้นที่เมือง เนื่องจากพายุกำลังแรงเกิดถี่ขึ้นในญี่ปุ่น ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้

เจ้าหน้าที่ประเมินว่าในกรณีที่เลวร้ายที่สุด อุโมงค์รถไฟใต้ดินระยะทางกว่า 60 กิโลเมตรอาจท่วมได้ นี่คิดเป็นราวร้อยละ 60 ของเส้นทางรถไฟใต้ดินทั้งหมดที่ดำเนินการโดยทางการกรุงโตเกียว

ขณะนี้ บรรดาเจ้าหน้าที่วางแผนจะติดตั้งบานเหล็กและประตูกั้นน้ำ ณ ทางเข้าสถานีรถไฟใต้ดิน 65 แห่งภายในกลางทศวรรษ 2040 ทั้งยังวางแผนจะยกระดับการป้องกันน้ำไม่ให้เข้ามาผ่านช่องระบายอากาศด้วย

ทางเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยลดพื้นที่น้ำท่วมภายในทางรถไฟใต้ดินได้ 2 ใน 3

งานก่อสร้างบางส่วนได้เริ่มขึ้นไปแล้ว โดยประเมินกันว่างบประมาณทั้งหมดน่าจะอยู่ที่ราว ๆ 220 ล้านดอลลาร์