G20 ไม่สามารถออกแถลงการณ์ร่วม เนื่องจากเสียงคัดค้านจากรัสเซียและจีน

อินเดียเผยว่า กลุ่มประเทศที่สำคัญและชาติที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟู 20 ชาติ หรือ G20 ไม่สามารถออกแถลงการณ์ร่วมหลังการประชุม เนื่องจากจีนและรัสเซียคัดค้านการรวมข้อความที่ประณามการก่อสงครามในยูเครนโดยรัสเซีย

รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารชาติของชาติสมาชิก G20 ปิดฉากการประชุมในเมืองเบงกาลูรูทางใต้ของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ หลังไม่อาจเห็นพ้องต้องกันได้

อินเดียเป็นประธานการประชุมนี้ นางนีร์มาลา สิธารามัน รัฐมนตรีคลังอินเดียกล่าวแก่ผู้สื่อข่าวหลังการประชุม เธอกล่าวว่า เสียงคัดค้านจากจีนและรัสเซียกีดขวางชาติต่าง ๆ ในการออกแถลงการณ์ร่วม

เธอเผยว่า จีนและรัสเซียคัดค้านการรวมข้อความส่วนที่ระบุว่า สมาชิกส่วนมากประณามสงครามในยูเครนอย่างรุนแรง นอกจากนี้ จีนและรัสเซียไม่ยอมรับการรวมข้อความบรรทัดหนึ่งที่เน้นย้ำว่า สถานการณ์ในยูเครนนั้นกำลังก่อความทุกข์ทรมานอันใหญ่หลวงแก่มวลมนุษย์ อีกทั้งซ้ำเติมให้เศรษฐกิจโลกซึ่งเปราะบางอยู่แล้วย่ำแย่ลง