การทดสอบนำดินที่ได้รับการขจัดการปนเปื้อนแล้วมาใช้ใหม่ในพื้นที่แถบกรุงโตเกียวถูกเลื่อน

รัฐบาลญี่ปุ่นจะเลื่อนการทดสอบที่จะนำดินจากอุบัติเหตุนิวเคลียร์เมื่อปี 2554 ที่ขจัดการปนเปื้อนแล้ว มาใช้ในพื้นที่แถบกรุงโตเกียวเนื่องจากข้อร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัย หากการทดสอบนี้เกิดขึ้น ก็จะเป็นครั้งแรกที่นำดินเช่นนี้กลับมาใช้อีกครั้งนอกจังหวัดฟูกูชิมะ

แต่เดิม การทดสอบนี้มีกำหนดเริ่มภายในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมในเขตชินจูกุของกรุงโตเกียวและเมืองโทโกโรซาวะในจังหวัดไซตามะที่อยู่ติดกับกรุงโตเกียว

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นระบุว่า ผู้อยู่อาศัยร้องเรียนและแสดงความกังวลที่การประชุมสรุปเมื่อเดือนธันวาคม

ทางกระทรวงระบุว่า บางคนตั้งข้อสงสัยว่าทำไมละแวกบ้านของตนจึงถูกเลือก และคนอีกส่วนก็ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่เพียงพอ

นายกเทศมนตรีของโทโกโรซาวะก็มีท่าทีแบ่งรับแบ่งสู้ เนื่องจากกลุ่มชุมชนท้องถิ่นส่วนใหญ่ต่อต้านแผนการดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสิ่งแวดล้อมระบุว่าจะพิจารณาว่าจะเริ่มการทดสอบดังกล่าวเมื่อใดหลังจากให้คำอธิบายที่ถี่ถ้วนต่อผู้อยู่อาศัย

ดินที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีเนื่องจากอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ฟูกูชิมะไดอิจิ ได้รับการกำจัดสิ่งปนเปื้อนและเก็บรักษาไว้อยู่

รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนจะนำดินนี้มาใช้สำหรับโครงการก่อสร้างสาธารณะ ตราบใดที่ความเข้มข้นของสารกัมมันตรังสีเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว้