รัฐบาลญี่ปุ่นจะตรวจสอบคำร้องขอเพิ่มค่าไฟฟ้าจากบริษัทจ่ายไฟฟ้าแห่งต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วน

รัฐบาลญี่ปุ่นมีกำหนดจะตรวจสอบการยื่นขอขึ้นค่าไฟฟ้าโดยบริษัทผู้ประกอบการไฟฟ้า ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีคิชิดะ ฟูมิโอะแห่งญี่ปุ่น

ครึ่งหนึ่งของบริษัทผู้ประกอบการไฟฟ้ารายหลักทั้งหมด 10 แห่งของญี่ปุ่นได้ยื่นเรื่องต่อรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อขออนุมัติการขึ้นค่าไฟฟ้าตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป

บริษัทพลังไฟฟ้าโทโฮกุ, บริษัทพลังไฟฟ้าโฮกูริกุ, บริษัทพลังไฟฟ้าชูโงกุ, บริษัทพลังไฟฟ้าชิโกกุ และบริษัทพลังไฟฟ้าโอกินาวา มีแผนจะขึ้นค่าไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนร้อยละ 28-45 โดยเป็นค่าไฟฟ้าประเภทที่รัฐกำหนดเพดานไว้

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ นายคิชิดะสั่งให้คณะรัฐมนตรีตรวจสอบคำร้องเหล่านี้อย่างถี่ถ้วนและศึกษาหนทางในการคงค่าไฟฟ้าไว้ไม่ให้เพิ่มขึ้น

กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นจะเดินหน้าตรวจสอบโดยคำนึงถึงราคาเชื้อเพลิงและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

ความเคลื่อนไหวของกระทรวงอาจส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นนั้นลดลงมาและอาจขวางไม่ให้บริษัทต่าง ๆ ข้างต้นขึ้นค่าไฟฟ้าในเดือนเมษายน

ในช่วงไม่นานมานี้ รัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มให้เงินอุดหนุน 7 เยน หรือราว 1.8 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง แก่ครัวเรือนต่าง ๆ ที่ใช้ไฟฟ้า เพื่อเป็นหนทางหนึ่งในการลดภาระทางการเงิน

นอกจากนี้ รัฐบาลมีแผนจะศึกษามาตรการผ่อนปรนภาระเพิ่มเติม และจะประกาศมาตรการที่ว่าภายในช่วงสิ้นเดือนมีนาคม