1 ใน 4 ของคนที่เคยติดโควิดมีอาการตามมาแม้จะผ่านมาปีครึ่งแล้วก็ตาม

สถาบันวิจัยของญี่ปุ่นระบุว่าผู้คน 1 ใน 4 ยังคงเผชิญสิ่งที่สงสัยว่าเป็นอาการที่ตามมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ แม้ผ่านมา 18 เดือนหลังติดเชื้อก็ตาม

ศูนย์การแพทย์และสาธารณสุขนานาชาติแห่งชาติได้สัมภาษณ์ประชาชน 502 คนที่เคยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ช่วงปี 2563 - 2564 และพบว่าร้อยละ 32.3 อ้างถึงสิ่งที่น่าจะเป็นอาการที่ตามมาหลังติดเชื้อ 6 เดือน ตัวเลขลดลงเป็นร้อยละ 30.5 หลังติดเชื้อหนึ่งปี และเป็นร้อยละ 25.8 หลังติดเชื้อปีครึ่ง

สำหรับอาการที่ตามมาหลังติดเชื้อหนึ่งปี ร้อยละ 12 อ้างว่าสูญเสียความทรงจำ, ร้อยละ 11 อ้างว่าไม่มีสมาธิ, ร้อยละ 10 มีปัญหาเรื่องการรับรู้กลิ่น, ร้อยละ 9 มีภาวะสมองล้า

ทางศูนย์ระบุว่า ผู้หญิงมีแนวโน้มรับรู้กลิ่นผิดปกติ, ผมร่วง และไม่มีสมาธิ

ผู้ที่เคยติดเชื้อและมีอาการของโควิด-19 ปานกลางไปจนถึงรุนแรง มักมีอาการหายใจไม่อิ่ม, ไอ และเฉื่อยชา

นายแพทย์โมริโอกะ ชินอิจิโรกล่าวว่า ว่ากันว่าอาการที่ตามมาหลังติดเชื้อพบได้น้อยกว่าในหมู่ผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ย่อยโอไมครอน แต่ไม่ควรประเมินเชื้อนี้ต่ำเกินไป เพราะมีผู้ติดเชื้อนี้เป็นจำนวนมาก